Partisympati og ideologi

Gjennom 10 år har vi fulgt sympatien velgere har til de ulike politiske partiene på Stortinget. Disse trendene gir et unikt innblikk i svinginene i populariteten til de ulike partiene. Populariteten til Senterpartiet kan leses om i dette trendnotatet. I tillegg har vi målt den ideologiske plasseringen til velgerne gjennom den samme perioden. Vi har også skrevet om denne utviklingen i dette trendnotatet.

Scroll nedover for å studere opinionen når det gjelder disse spørsmålene. Om du holder musepekeren over et datapunkt vil du få opp nøyaktig prosent, og når spørsmålet ble stilt.

Sympati for de politiske partiene i Norge

Spørsmålsformulering: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de følgende politiske partiene i Norge.

Svaralternativ: Misliker svært mye; Misliker mye; Misliker noe; Verken liker eller misliker; Liker noe; Liker mye; Liker svært mye.

Grafen viser prosentandel som svarer liker (samlet andel som svarer “Liker noe; Liker mye; Liker svært mye.”) og misliker (samlet andel som svarer “Misliker svært mye; Misliker mye; Misliker noe”).

CaptionLes mer om nordmenns syn på Senterpartiet i dette trendnotatet.


Plassering på politisk akse

Spørsmålsformulering: I politikken snakker man ofte om “venstresiden” og “høyresiden”. Nedenfor er en skala der 0 representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk. Hvordan vil du plassere deg selv på en slik skala?

Svaralternativ: Skalaen går fra 0 til 10, hvor 0 er merket som “Venstresiden”; 10 er merket som “Høyresiden”.

Grafen viser prosentandel som svarer venstresiden (samlet andel som svarer mellom “0” og “4”), sentrum (andel som svarer “5”), og høyresiden (samlet andel som svarer mellom “6” og “10”).

CaptionLes mer om den ideologiske utviklingen i Norge i dette trendnotatet.