Velkommen til Norsk medborgerpanels trendside!

I ti år har Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen stilt spørsmål til tusenvis av tilfeldige innbyggere i Norge. Vi har vært interessert i å følge nordmenns holdninger og meninger over tid, gjennom oljekrise, flyktningkrise, distriktsopprør, økonomiske nedgangstider og mer. På denne nettsiden presenterer vi opinionstrender fra Norsk medborgerpanel. I tillegg til trendene under her kan du i menyen også finne «Trendnotater», der forskere har analysert og kommentert noen utvalgte trender, og du kan utforske våre data selv via appen «Utforsk våre data».

Se Norsk medborgerpanels opinionstrender her: